Допомога по догляду за дитиною до трьох років

Зміст:

  Одним із актуальних питань для багатьох українських матерів є і буде залишатися державна підтримка сімей з дітьми. У наш неспокійний час Конституція України та Закони України визначають охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет. Хоча такі гучні слова ніяким чином не впливають на належні виплати для забезпечення потреб дитини. Це починаєш відчувати, коли вперше стикаєшся з питанням оформлення будь-якої державної допомоги. Матимемо надію, що найближчим часом охорона дитинства дійсно стане «загальнонаціональним пріоритетом». А поки що спробуймо розібратися з отриманням державної допомоги по догляду за дитиною до трьох років.

   177236490

  Право на отримання такої допомоги має один з батьків дитини, усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною. Ця допомога призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (для непрацюючих осіб та осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, а для працюючих осіб – з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення). Днем звернення за призначенням допомоги вважається день прийняття органом праці та соціального захисту населення відповідної заяви з усіма необхідними документами. При цьому варто зазначити, що виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців. А якщо отримувач після закінчення зазначеного строку не підтвердив право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі. Тому треба постійно тримати це питання на контролі.

  Які документи потрібні?

  До органів праці та соціального захисту населення слід подати:

  • заяву матері (або тих, хто одержуватиме допомогу замість неї), що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
  • копію або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію трудової книжки матері (або, як уже говорилося вище, іншого одержувача);
  • довідку з місця навчання – для осіб, які навчаються;
  • довідку про те, що виплата допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю не проводиться, – для непрацюючих осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості.

  Особи, що працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, подають довідку з місця роботи про початок виконання трудових обов’язків на зазначених умовах.

  Особам, що працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та господарювання, допомога призначається на підставі витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Для найманих працівників фізичних осіб – підприємців – призначається на підставі довідки роботодавця.

  Якщо органи праці та соціального захисту населення вимагають для одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку інші документи, знайте: вони порушують закон!

  А якщо ситуація змінилася?

  Можливе переоформлення документів щодо виплати допомоги на іншу працездатну особу, яка не отримує пенсії, здійснюється згідно з письмовою заявою такої особи на підставі довідки з місця роботи, навчання, служби, центру зайнятості про початок виконання особою, що отримувала допомогу, трудових обов’язків, навчання, несення служби, перебування на обліку у центрі зайнятості.

  Особам, які доглядають дітей віком до трьох років і одночасно продовжують навчатися з відривом від виробництва, провадять підприємницьку діяльність, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується в повному розмірі. Допомога призначається і виплачується за місцем реєстрації одержувача, хоча може бути призначена за місцем фактичного проживання – для цього лише потрібно взяти довідку про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

  Хотілося б також зазначити про ті випадки, коли одержувач державної допомоги змінює місце проживання. В таких випадках виплата її продовжується органом праці та соціального захисту населення за новим місцем проживання з дня (місяця) звернення, але не раніше, ніж з дня реєстрації.

  Як визначити розмір допомоги?

  Розмір допомоги, яка надається з урахуванням доходів сім’ї, може бути перерахований з місяця подання отримувачем допомоги заяви до закінчення строку її призначення. Допомога виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 грн (мінімальний розмір допомоги). Мінімальний розмір допомоги виплачується всім незалежно від того, який дохід ви маєте.

  Як же обрахувати сукупний дохід сім’ї при визначенні його середньомісячного розміру?

  Це нарахована заробітна плата, у тому числі за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі і вихідні дні та за роботу за сумісництвом; плата за роботу в колективному сільськогосподарському підприємстві; стипендії, пенсії, допомога, допомога на навчання, безпосередньо отримана особою від підприємства, установи чи організації (за винятком коштів, отриманих на умовах позики чи кредитів та щомісячні компенсаційні виплати). При цьому до сукупного доходу не включається відповідна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід. При зверненні за призначенням декількох видів допомоги, розмір яких визначається з урахуванням сукупного доходу, до сукупного доходу сім’ї входять розміри призначених на дату звернення зазначених видів допомоги (крім допомоги, для призначення якої обчислюється сукупний дохід); доходи від підприємницької діяльності; одержані аліменти тощо.

  Але допомога може дочасно припинитися…

  Це можливо у разі:

  • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
  • відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
  • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
  • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
  • припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;
  • перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
  • скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
  • смерті дитини;
  • смерті отримувача допомоги;
  • виникнення інших обставин.

  Якщо ж дитині ще не виповнилося три роки, а одержувач допомоги вирішив влаштуватися на роботу, він також втрачає право на зазначену допомогу. Її нарахування припиняється з дня працевлаштування (початку виконання трудових обов’язків) або, в разі звернення до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, з дня призначення допомоги по безробіттю чи матеріальної допомоги по безробіттю. Центр зайнятості повідомляє орган праці та соціального захисту населення про те, що такій особі призначено допомогу по безробіттю чи матеріальну допомогу по безробіттю або що строк виплати хоча б однієї із зазначених двох видів допомоги закінчився.

  Припинення виплати допомоги за таких причин здійснюється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

  Але не припиняється виплата допомоги особам, що працюють удома, у режимі неповного робочого часу або здійснюють підприємницьку діяльність.

  Автор: Ірина Павлик, юрист

  Facebook Comments
  Анонс