Допоможіть у зв'язку з вагітністю та пологами! :)

Зміст:

  Кожна держава прагне існувати якомога довше. Для цього треба подбати про прийдешні покоління платників податків електорату громадян. З цією метою Україна прийняла низку законів, особливо «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Навіть більше: він надає право на державну допомогу нарівні з громадянами України іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особам, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту. Утім, умови надання такої допомоги також залежать і від інших законів або міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  Допомога вагітним

  Зазначений Закон передбачає кілька видів державної допомоги сім’ям з дітьми: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; допомога при народженні дитини; допомога при усиновленні дитини; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; допомога на дітей одиноким матерям. Сьогодні поговоримо про першу з них.

  Наш законодавець розмежував порядок надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам застрахованим та не застрахованим у системі соціального страхування. Застраховані особи – це наймані працівники (не лише громадяни України, а й іноземці або особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні), на користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Тобто ті, хто офіційно працює на території України і за кого роботодавець сплачує страхові внески. А відповідно незастраховані особи – це ті, хто не сплачує таких внесків або чий роботодавець цього не робить. Проте як застрахованим, так і не застрахованим допомога по вагітності та пологах виплачується за весь період такої відпустки, тривалість якої становить 126 днів (180 для жінок віднесених до 1-4 категорії, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).
  А от потрібні документи та порядок надання такої допомоги у застрахованих та незастрахованих зовсім різний…

  Що робити застрахованим

  Підставою для призначення допомоги є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності з медичної установи та заява, які надаються до відділу кадрів. Тобто надання вказаної допомоги виплачується за місцем роботи жінки.
  Сума допомоги становитиме 100 % середньої заробітної плати (доходу), обчисленої відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» та інших нормативно-правових актів нашої держави, і не залежить від страхового стажу. При аналізі поряду нарахування цієї допомоги можна вивести загальне правило: розмір допомоги одержується шляхом множення суми денної виплати на кількість календарних днів, що підлягають оплаті, згідно з листком непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами. Документи про призначення допомоги розглядаються протягом 10 днів з дня їх надходження. Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше 5 днів після винесення відповідного рішення.

  А якщо жінка не застрахована?

  Підставою для призначення допомоги незастрахованим особам є заява матері, складена за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та дві довідки. Одна – видана лікувально-профілактичним закладом, друга – залежно від обставин:
  – для учнів/студентів – з місця навчання про те, що жінка навчається і не отримує стипендії;
  – для звільнених у зв’язку з ліквідацією підприємства – – ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;
  – для зареєстрованих в центрі зайнятості – державної служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована в державній службі зайнятості як безробітна;
  – для суб’єктів підприємницької діяльності – Пенсійного фонду України про те, що жінка, яка є фізичною особою – підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участі на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.
  Допомога надається у наступних розмірах:
  1) жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
  Державної кримінально-виконавчої служби – у розмірі 100 % грошового забезпечення. Призначається і виплачується за місцем основної служби;
  2) жінкам, звільненим з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації – у розмірі 100 % середньомісячного доходу. Призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання;
  3) жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні – у розмірі 100 % мінімального розміру допомоги по безробіттю. Призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання;
  4) аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам ВНЗ I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів – у розмірі місячної стипендії. Жінка, яка продовжує навчання, має право на виплату стипендії або допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за її вибором. При цьому допомога призначається з дня припинення виплати стипендії по день закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами. Призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання.
  Щоб вирахувати розмір допомоги у вказаних вище випадках, слід середньоденний дохід помножити на кількість календарних днів тривалості відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Але якщо в результаті такого множення вийде менше 25 % розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць, то такий результат вважатиметься недійсним. 🙂 Тобто виплачуватимуть таки 25 %;
  5) непрацюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як суб’єкти
  підприємницької діяльності, – у розмірі 25 % розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.
  Зазаначену допомогу може бути призначено за місцем фактичного проживання. Для цього просто треба узяти довідку про неодержання цієї допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

   

  Автор: Ірина Павлик, юрист

  Facebook Comments
  Анонс