Права та пільги вагітної жінки

Зміст:

  Вагітність – чудова пора для кожної жінки. Але ці погляди не завжди поділяє керівництво та оточення вагітної. У зв’язку з чим відбуваються неодноразові порушення прав вагітних, що негативно впливає на самопочуття жінки та її майбутньої дитини. Втім, кожна жінка має пам’ятати, що вже з початку самої вагітності вона несе відповідальність не лише за себе, а й за майбутню дитину.

  Тож детально розберемося з нашими правами під час вагітності. 

  Шлюб та офіційна реєстрація

  По–перше, є непоодинокі випадки, коли чоловік, дізнавшись про чудове становище своєї коханої, вирішує офіційно зареєструвати стосунки з нею. Можливо, раніше щось заважало чоловікові відважитись на такий крок. І от час настав.

  Але ми знаємо, що представники органів реєстрації цивільного стану (РАГСів) пропонують нареченим обрати дату реєстрації шлюбу не раніше 3-х місячного строку після подання заяви. То чи повинна вагітна чекати?

  Ні. Майбутні батьки мають знати, що у разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, то шлюб реєструється у день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених впродовж одного місяця.

  У подальшому, шановні майбутні матусі, пам’ятайте, що як би не склалися стосунки з чоловіком, дружина має право на фінансове утримання чоловіком під час вагітності. Дружина, з якою проживає дитина, також має право на утримання від чоловіка – батька дитини до досягнення дитиною трьох років (аліменти). Тож шлюб таки варто реєструвати.

  Трудові права жінок

  По–друге, поговоримо про трудові права вагітних жінок. Як показує практика, роботодавці дуже часто забувають про існування Кодексу законів про працю, Закону України «Про відпустки» та інші нормативно-правові акти України, коли мова починає йти про вагітну жінку. Тож варто нагадати роботодавцям про наші права 🙂

  Уявімо – ви довго шукали роботу і нарешті знайшли її, роботу своєї мрії. І тут власник, дізнавшись, що ви вагітні, відмовляє у прийнятті на роботу. Тож ви маєте знати, що відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю – забороняється.

  При відмові у прийнятті на роботу власник зобов'язаний повідомити жінці причини відмови у письмовій формі. Відмову у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку. Втім зазначимо, що нажаль, вигравши справу в суді, важко спрогнозувати подальші стосунки жінки з роботодавцем.

  Звільнення вагітної

  Існують не непоодинокі випадки звільнення жінок з прихованих мотивів (вагітності). Та ви маєте знати, що звільнення вагітних жінок з ініціативи власника не допускається. Крім випадків повної ліквідації підприємства (установи, організації), коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням жінки.

  Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору. 

  Як відомо, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

  І вагітна жінка має знати, що зазначений двотижней строк не розповсюджується на вагітних. Оскільки Кодексом законів про працю передбачено, що у разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (через вагітність), то роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить сама жінка.

  Якщо вагітна продовжує працювати

  Якщо ж вагітна вирішила продовжувати працювати і не має жодних протипоказань для цього, то вона має пам’ятати, що забороняється злучати її до роботи у нічний час, до надурочних робіт, у вихідні дні та вона не може бути направлена у відрядження.

  Крім того, за угодою між жінкою і власником може встановлюватись (як при прийнятті на роботу, так і згодом) неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

  На прохання вагітної жінки, власник зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування. Або ж вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, – із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.  

  До вирішення питання про надання вагітній жінці, відповідно до медичного висновку, іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона підлягає звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства, установи чи організації. 

  Відпустка по вагітності та пологам

  По–третє, необхідно згадати про відпустку, на яку має право вагітна жінка. Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням жінки надаються – перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами, або ж після неї. Крім того, така відпуска маж бути надана жінкам у зручний для неї час до або після відпустки по вагітності та пологам.

  На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (а у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів.

  Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів).

  Відпустка надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. Варто зауважити, що у разі надання жінкам відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, власник зобов'язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році.

  Пільги на медичні послуги для вагітної

  По – четверте, необхідно згадати про медичні послуги. В нашій країні дуже складне питання – безкоштовна медична допомога. Хоча, право на безкоштовну медичну допомогу у нас передбачено в Конституції Україні і навіть було роз’яснення Конституційного суду України. Та в реальності питання безкоштовності, в більшості випадків, має лише декларативний характер.

  Та на мою думку, ми маємо знати, що державними та комунальними закладами охорони здоров'я надається безоплатна стаціонарна медична допомога  вагітним та породіллям. Крім того, в таких закладах (державних та комунальних) вагітним має надаватися безкоштовна невідкладна стоматологічна допомога.

  Зауважу щодо загальних правил, визначених основами законодавства про охорону здоров’я. Так, кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.

  Кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони здоров'я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування.

  Пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров'я. У тому числі має право на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я.

  З огляду на вищевикладену інформацію, буду мати надію, що жодна із вас не матиме у майбутньому ситуацій, за яких відбувалося б порушення ваших прав. Знайте свої права, пам’ятайте, що які б життєві непорозуміння не сталися, вони  мають лише тимчасовий характер. А ви зобов’язанні насолоджуватися кожної хвилиною вагітності, бо це один із найцінніших періодів у вашому житті.

  Автор: юрист Ірина Павлик

  Facebook Comments
  Анонс