Пільги та фінансова допомога держави для малозабезпечених сімей в Україні

Зміст:

  Юрист розповідає, як отримати статус малозабезпеченої родини. Як розрахувати свій дохід та як оформити фінансову допомогу на малозабезпечену родину.

  Економічна криза в нашій країни призвела до того, що чимало сімей зараз недоотримують зарплатню, а дехто взагалі залишився без роботи. За таких умовах деяким родинам надзвичайно важко вижити без фінансової допомоги держави.

  Маю надію, що в найближчому майбутньому ситуація зміниться. А поки спробую допомогти розібратися, хто ж має право на отримання статусу малозабезпеченої родини та фінансову підтримку держави?

  Питання отримання права на державну допомогу малозабезпеченим сім’ям регулюється Законом України «Про  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 та «Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям», затвердженим постановою КМУ № 250 від 24.02.2003.

  Ці нормативні акти спрямовані на реалізацію  права  громадян на соціальний захист – забезпечення рівня життя, не нижчого від прожиткового мінімуму, шляхом надання грошової допомоги найменш соціально захищеним сім'ям.

  Хто має право отримати статус «малозабезпечена родина»?

  Малозабезпечена сім'я – це сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний  дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї. В свою чергу, прожитковий мінімум для сім'ї – це визначена для кожної сім'ї сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум".

  Законодавством визначається різний прожитковим мінімум для різних груп населення. 

  Для прикладу наведу показники прожиткового мінімуму для наступних груп населення на одну особу у 2014 році:

  Діти віком до 6 років – 1032 грн.

  Діти віком від 6 до 18 років – 1286 грн.

  Працездатні особи – 1218 грн.

  Особи, які втратили працездатність – 949 грн.

  Загальний показник – 1176 грн.

  Умови для отримання допомоги малозабезпеченій родині:

  • сім’я має постійно проживати на території України,
  • дохід сім’ї має бути нижчим від наведеного прожиткового мінімуму для сім'ї загалом.

  Розрахунок середньомісячного доходу сім’ї

  Середньомісячний сукупний дохід сім'ї – це обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім'ї з усіх джерел надходжень впродовж шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги. Крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Такий дохід розраховується за «Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги» від 15.11.2001.

  Отже, для розрахунку сукупного доходу родини враховуються такі надходження:

  • нарахована заробітна плата (у тому числі за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі і вихідні дні та за роботу за сумісництвом);
  • надбавки і доплати всіх видів;
  • премії, установлені за системами оплати праці на підприємстві, в установі, організації, незалежно від періодичності і джерел їх виплати;
  • відсоткові надбавки та щорічна винагорода з фонду матеріального заохочення за підсумками роботи за рік підприємства, установи чи організації;
  • інші грошові виплати, які мають систематичний характер (польове забезпечення, доплати за роз'їзний та рухомий характер роботи тощо, крім виплат на відрядження);
  • стипендії, пенсії, допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності);
  • допомога на навчання;
  • одержані аліменти;
  • допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;  
  • інші доходи, які підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства.

  Таким чином, враховуються всі види отриманого родиною доходу.

  У 2014 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становив:

  • для працездатних осіб – 21 відсоток,
  • для дітей – 85 відсотків,
  • для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

  Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2014 році становив не більше, ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

  Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення  прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків. А для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї; для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі  (і запис про батька чи матір  цієї  дитини у Книзі  реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері чи батька); для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, – збільшується на 20 відсотків.

  Приклад розрахунку прожиткового мінімуму

  Родина складається з 4 (чотирьох) чоловік: мама, тато, дитина 5-ти років та дитина 15-ти років. Мама отримує зарплатню у розмірі 1200,00 грн. Батько отримує 1200,00 грн.

  Визначаємо прожитковий мінімум для родини:

  Для працездатних осіб (дорослі) – 1218,00 грн (прожитковий мінімум для працездатної особи)*21% (рівень  забезпечення прожиткового мінімуму для працездатних осіб) = 255,78 грн*2 особи (батько та мама) = 511,56 грн.

  Для дитини до 6 років – 1032,00 грн (прожитковий мінімум для дитини)*85 % (рівень забезпечення прожиткового мінімуму для дитини) = 877,20 грн*10/100 (де 10% – підвищення рівня забезпечення для кожної дитини) = 964,92 грн.

  Для дитини від 6 до 18 років – 1286,00 грн (прожитковий мінімум для дитини віком від 6 до 18 років)*85 % (рівень  забезпечення прожиткового мінімуму для дитини віком від 6 до 18 років) = 1093,10 грн грн*10/100 (де 10% – підвищення рівня забезпечення для кожної дитини) = 1202,41 грн.

  Отже, прожитковий мінімум для родини загалом становить 3 190,45 грн.

  Розрахунок  середньомісячного сукупного доходу сім’ї за останні шість місяців:

  Батько: 7200,00 = (1200*6)

  Мама: 7200,00  = (1200*6)

  Дитина 5-ти років: 0

  Дитина 15-ти років: 0

  Сукупний дохід родини за шість місяців становить 7200,00 +7200,00/4 = 2400,00 грн.

  Розрахунок розміру соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям:

  2400,00 (середньомісячний сукупний дохід родини) – 3190,45 (рівень забезпечення для сімї) = 790,45 грн.

  Отже, ця сім’я щомісячно впродовж шести місяців буде отримувати соціальну допомогу у розмірі 790,45 грн.

  Документи, які необхідно зібрати для призначення допомоги

  Для   призначення   соціальної   допомоги    уповноважений представник  сім'ї  подає  до органу  праці  та  соціального  захисту населення такі документи:

  • заява,
  • документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї,
  • довідка про склад сім'ї,
  • декларація про доходи та майно родини,
  • довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

  У разі,  коли  повнолітні  члени  сім'ї,  яка  звернулася   за призначенням соціальної допомоги,  фактично проживають разом,  але зареєстровані за різними адресами, уповноважений представник сім'ї додає до Заяви довідки про склад сім'ї та про неотримання такої допомоги в органах  праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

  Куди звертатись для отримання фінансової допомоги?

  Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється Управліннями праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї.

   У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги приймають   виконавчі органи сільських та селищних Рад. Вони здійснюють передачу документів відповідним органам праці та  соціального захисту населення. Зазначені виконавчі органи можуть визначати уповноважену особу для прийняття документів.

  Умови, за яких допомога не призначається:

  Якщо працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

  В даному випадку є винятки –  це:

  • особи, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; 
  • особи, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку;
  • особи, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок  психічного  розладу, а також за особами, які досягли 80-річного  віку; 
  • фізичні особи, які надають соціальні послуги.

  Якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з'ясовано, що ця малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини;  один чи кілька членів сім'ї працюють без оформлення трудових  відносин  у встановленому порядку тощо.

  Якщо особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням  соціальної  допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу   (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання,  будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу, телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку тощо (крім житлово-комунальних послуг) в  сумі,  яка  на  час  звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї.

  Якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами I і II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна  ділянка  площею  понад 0,6 гектара (крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не приносить дохід).

  Якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира чи будинок за умови, що загальна  площа  житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, чи більше одного   автомобіля, транспортного засобу (механізму). При цьому не враховуються транспортні засоби, які згідно із  законодавством не є об'єктами оподаткування (крім тракторів на гусеничному ходу).

  Виплата раніше призначеної соціальної допомоги припиняється:

  • якщо сім'єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, – з місяця, в якому виявлено порушення;
  • у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють виплату соціальної допомоги  (зокрема, смерть одинокої особи), – з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;
  • за заявою уповноваженого представника сім'ї –  з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

  Автор: Ірина Павлик, юрист

  Facebook Comments
  Анонс