общая (3440) / юридические вопросы (404)
главная опыт мам и экспертов общая юридические вопросы вопросы и ответы Хочу изменить отчество...
ирина
   518
1

Хочу изменить отчество ребенку

Я мать одиночка. Хочу поменять своему ребенку отчество. Какие документы мне нужны чтобы это зделать? В свидетельстве о рождения отца нет.
ответитьзадать вопрос
Смайлы
Добавить фото
12 комментариев
Ася ≧◔◡◔≦ ТигрАся
1 мальчик и 1 девочка
до 14 лет ребенка никак
https://focus.ua/country/351436/
Смайлы
Добавить фото
Оля
беременна на 20 неделе
Минус 15 кг за 2 месяца http://bit.ly/15kg2m
Смайлы
Добавить фото
Оля
беременна на 20 неделе
Минус 15 кг за 2 месяца http://bit.ly/15kg2m
Смайлы
Добавить фото
Ирада Дорошенко
1 мальчик и 1 девочка
Я родилась в Азербайджане, но с 2-х лет проживаю на Украине. Когда в 16 лет в 2000 г. получала паспорт и захотела поменять отчество, то в загсе мне сказали, что нужно подтверждение из того загса, где выдавали свидетельство о рождении. А так как на момент 2000 г. этот город где я родилась уже не принадлежал территориально Азербайджану, то мне постоянно приходил возврат запроса. На том и закончила я свое переименование ))). Для меня это не было критично, но все же я к тому, что голову могут придумать чем поморочить. Причем я говорила о том, что мне же уже 16!!!! какие подтверждения???
Смайлы
Добавить фото
Оля
беременна на 20 неделе
Минус 15 кг за 2 месяца http://bit.ly/15kg2m
Смайлы
Добавить фото
Оля
беременна на 20 неделе
Минус 15 кг за 2 месяца http://bit.ly/15kg2m
Смайлы
Добавить фото
Анастасия Алексеевец
1 мальчик и 1 девочка
На данний час відовідно до чинного законодавства та правил внесеня змін ви не можите змінити по батькові дитини до досягнення нею 14 рокі. Крім тих випадків коли батько визнає своє батьківство, або дитину усиновлюють. Також можна змінити в судовому порядку, але для цього вам потрібна відмова від відділу ДРАЦС (ЗАГС по старому)

Для зміни імені фізичної особи, яка досягла
чотирнадцятирічного віку, разом з відповідною заявою подається свідоцтво про народження, довідка з місця проживання та заява в письмовій формі батьків (одного з батьків - у разі, коли другий помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний
обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері) або піклувальника про надання згоди
на зміну імені.
(П О С Т А Н О В А від 11 липня 2007 р. N 915 Київ
Про затвердження Порядку розгляду заяв
про зміну імені (прізвища, власного імені,
по батькові) фізичної особи )

Зміна по батькові неповнолітньої дитини може мати місце, якщо: а) батько дитини змінив своє ім'я — це веде до беззастережної зміни; б) батьком дитини був записаний чоловік зі слів матері, а потім біологічний батько визнав себе батько дитини; в) дитина була записана по батькові за правилами частини першої статті 135 СК, а потім мати з цією особою зареєструвала шлюб і вона визнала себе батьком цієї дитини; г) коли дитина відповідно до статті 231 СК усиновлена особою чоловічої статі. Акт усиновлення анулює правовий зв'язок усиновленого з рідним батьком. У цьому випадку до чотирнадцяти років згода малолітньої дитини на зміну по батькові не вимагається, але відповідно до статті 171 СК, частини другої статті 12 Конвенції про дитину дитина повинна бути вислухана безпосередньо або через представника чи відповідний орган. Дитина, яка досягла чотирнадцяти років, відповідно до статті 32 ЦК України набуває неповну цивільну дієздатність і у зв'язку з цим набуває певних прав у суспільстві, асоціює своє ім'я із тим по батькові, яке є у її документах. Наприклад, неповнолітня дитина після чотирнадцяти років самостійно здійснює права та результати інтелектуальної творчої діяльності, що охороняється законом, самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджається вкладом тощо, і зміна по батькові призведе до непередбачених труднощів, тобто необхідно буде заміняти авторство, банківський вклад тощо. Тому її згода чи заперечення на заміну по батькові матиме вирішальне і остаточне значення. Законом не передбачено оскарження до суду відмови неповнолітньої дитини на зміну по батькові. Після досягнення повноліття особа може змінити по батькові за загальними правилами
Смайлы
Добавить фото
Наталка Прокопенко
2 девочки
на следующий день после 16-ти летия, ребенок идет в загс и пишет заявление. и меняет все что ему вздумается без какого либо согласия от кого либо. так гораздо удобней и бьістрей, и проще. причем єто делается в момент получения паспорта, поєтому процедура бесплатная. если ребенок єто делает после получения паспорта, то процедура платная. после сменьі имени, отчества, фамилии ребенку вьідается документ по смене имени. и єтот документ в дальнейшем является подтверждением его каких либо имущественньіх прав на то что бьіло ранее записано на его прежнее имя. тоесть менять все документьі теперь не нужно, ну там дарственную на дом например, или документьі на квартиру где ребенок записан владельцем. у меня дочка поменяла имя и фамилию в 16-ть лет. процедура бьіла очень простая, потому что ей исполнилось 16-ть. только паспорт долго ждали.
Смайлы
Добавить фото
Ася ≧◔◡◔≦ ТигрАся
1 мальчик и 1 девочка
в 14 с разрешения мамы может изменить. Зачем ждать еще 2 года?
Наталка Прокопенко
2 девочки
я же написала - что бьі меньше заморачиваться
Наталка Прокопенко
2 девочки
а вообще, если уж так припекло, то человек сделает задуманное не зависимо от того сколько нужно потратить сил, времени и денег. в любом случае, вам, автор поста, стоит обратиться в центральньій загс вашего города. там четко скажут что, как и когда.
Оля
беременна на 20 неделе
Минус 15 кг за 2 месяца http://bit.ly/15kg2m
Смайлы
Добавить фото

{ $nifTest}