1-2 года (1952) / отпуск по уходу за ребенком (8)
главная опыт мам и экспертов 1-2 года отпуск по уходу за ребенком вопросы и ответы отпуск по уходу за...
леонид
   338
0

отпуск по уходу за ребенком до трех лет

здравствуйте. дедушка преподаватель вуза хочет взять отпуск по уходу за ребенком до трех лет..но его трудовой договор(контракт) с вузом истекает через год. может/не может он в таком случае оформить этот трехлетний отпуск? что предусмотрено законом? с уважением

ответитьзадать вопрос
Смайлы
Добавить фото
3 комментариев
Ирина Павлик
Юрист
Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.Правове становище працівників, що уклали строкові трудові договори, загалом не відрізняється від правового становища працівників, які уклали трудові угоди на невизначений термін (зокрема, вони також мають право на відпустку, грошову компенсацію за невикористану відпустку тощо). Найсуттєвішою ж відмінністю між безстроковими та строковими трудовими договорами є те, що останні припиняються внаслідок закінчення строку, на який їх було укладено (при цьому не потрібно ані заяви працівника, ані обґрунтування причин його звільнення).

Отже, трудовий договір це угода, яка визначає взаємні права та обов'язки сторін договору, а сукупність цих прав та обов'язків складає зміст трудового договору. У трудовому договорі поєднуються воля працівника, яка найчастіше виражена у формі письмової заяви, та воля роботодавця, яка знаходить свій вираз у формі наказу чи розпорядження про зарахування працівника на роботу.

Відповідно до ч. 2 ст. 23 КЗпП строковий трудовий договір може бути укладено лише у разі, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання, або інтересів працівника, та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Пленум Верховного Суду України у своїй постанові № 9 від 6 листопада 1992 p. (із змінами і доповненнями), що є правовою позицією у даній справі, роз'яснив судам, що «при укладенні трудового договору на певний строк цей строк встановлюється угодою сторін і може визначатися не тільки конкретним періодом, але також і настанням певної події, наприклад, повернення на роботу робітниці з відпустки по вагітності, пологах і догляду за дитиною; працівника, який звільнився з роботи в зв'язку із призовом на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу. Строковий трудовий договір може укладатися для заміни тимчасово відсутнього працівника».
Строкові трудові договори підлягають припиненню по закінченні строку, за наявності волевиявлення хоча б однієї зі сторін договору. Роботодавець, який має намір розірвати трудові відносини, повинен не пізніше, ніж в останній день роботи працівника за строковим договором, видати наказ про його звільнення на підставі п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП (закінчення строку договору).

Припинення трудового договору після закінчення строку можливе тільки протягом одного дня. При цьому, припинення трудового договору після закінчення строку не вимагає заяви працівника, оскільки сторони строкового трудового договору заздалегідь, ще під час його укладення, домовляються про певний період трудових відносин. У цей же час працівник виражає і свою волю на припинення такого трудового договору після закінчення строку, на який він був укладений, тому власник не зобов'язаний попереджати або в інший спосіб інформувати працівника про майбутнє звільнення за п. 2 ст. 36 КЗпП.

Крім того, в останній день роботи працівникові потрібно видати його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення. Такий обовязок роботодавця передбачено п. 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58.

Відповідно до п. 2.26 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників день звільнення працівника є останнім днем його роботи.

Якщо в останній день роботи працівник на роботі був відсутній внаслідок тимчасової непрацездатності або без поважних причин, наказ про звільнення видається, вноситься запис про звільнення в трудову книжку, а працівника телефонограмою чи рекомендованим листом повідомляють про необхідність одержання трудової книжки. Звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності у зв'язку із закінченням строку трудового договору не позбавляє його права на одержання допомоги по соціальному страхуванню протягом встановлених строків чи до видужання.

Мінсоцполітики у листі від 31.01.2012 р. № 30/13/133-12 розглянувши питання про правомірність звільнення працівника у зв'язку із закінченням дії строкового трудового договору в період тимчасової непрацездатності або відпустки зазначило, що звільнити працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору можна як в період тимчасової непрацездатності, так і в період перебування його у відпустці, оскільки забороняється звільнення працівників у період тимчасової непрацездатності та перебування у відпустці лише з ініціативи роботодавця.
Таким чином, уклавши письмовий договір сторони погодили основні умови. Якщо в день закінчення строкового трудового договору жодна із сторін не ставить питання про його припинення (роботодавець не видає наказ про звільнення), то договір вважається пролонгований на наступний термін. Тому, у ситуації, яка виникла дідусь може взяти відпустку по догляду за дитиною до 3-х років, але в день закінчення строкового договору роботодавець може видати наказ про звільнення за ч. 2 ст. 36 КЗпП. В даному випадку відбувається звільнення не за ініціативою роботодавця, а за заздалегіть погодженими умовами.
Смайлы
Добавить фото
Оля Пастух
Хай завжди будуть мами!
Я не юрист, але думаю, що в його контракті це має бути передбачено. А якщо взяти загально КЗпП, то під час декретної відпустки (як і під час лікарняного) звільняти не можуть, але мають повне право звільнити відразу ж після його закінчення. Оскільки термін контракту минув.
Смайлы
Добавить фото
Оля Пастух
Хай завжди будуть мами!
Думаю, юрист може відповісти пізніше.
Смайлы
Добавить фото

{ $nifTest}